Läs för barnet manar till att läsa högt för barn. På webbplatsen finns information om läsning, boktips, rim och ramsor och material som stöder läsfostran, bl.a. Handbok för läsproffs och broschyrer om läsning för barn på olika invandrarspråk.

Svara på frågan här nere. Syftet med denna fråga är att säkerställa att du är en person, för att förhindra automatisk skräppost.