Helsingin seudun ympäristöpalvelujen tuottaman palvelu, jonka avulla voi tarkastella rakennusten katon kautta poistuvaa hukkalämpöä.

Svara på frågan här nere. Syftet med denna fråga är att säkerställa att du är en person, för att förhindra automatisk skräppost.