Topelius för lågstadiet är ett gratis, digitalt läromedel, som riktar sig till grundskolans lägre årskurser, särskilt årskurs 5 och 6. Läromedlet baserar sig på texter av Zacharias Topelius och består av tematiska helheter som är kopplade till olika läroämnen, främst modersmål, men också historia, musik och bildkonst.

Svara på frågan här nere. Syftet med denna fråga är att säkerställa att du är en person, för att förhindra automatisk skräppost.