Merirosvoseikkailulla tutustutaan englannin kielen äänteisiin, sanoihin ja sanontoihin tehtävien, pelien ja leikkien avulla.

Svara på frågan här nere. Syftet med denna fråga är att säkerställa att du är en person, för att förhindra automatisk skräppost.