Avhandlingen handlar om brevväxlingen mellan finländska frontsoldater och deras familjer under fortsättningskriget 1941–1944. Brevets och brevskrivandets roller för skribenterna studeras, de personliga erfarenheterna av kriget och krigsvardagen analyseras och kunskap om kriget som tid och som ett särskilt fenomen i det mänskliga livet ges.

Svara på frågan här nere. Syftet med denna fråga är att säkerställa att du är en person, för att förhindra automatisk skräppost.