Valforskningsportalen innehåller uppgifter om val i Finland samt om medborgarnas politiska deltagande och politiska attityder. På webbplatsen finns centrala dataresurser inom området sammanställda och därigenom fungerar portalen som ett fönster till finländska val och valforskning.

Svara på frågan här nere. Syftet med denna fråga är att säkerställa att du är en person, för att förhindra automatisk skräppost.