Työterveyslaitoksen tuottama palvelu kokoaa työelämätietoa eri lähteistä avoimesti kaikkien käyttöön. Tietoa on tarjolla esimerkiksi ammattitaudeista, työtapaturmista, työhyvinvoinnista sekä työ- ja toimintakyvystä.

Svara på frågan här nere. Syftet med denna fråga är att säkerställa att du är en person, för att förhindra automatisk skräppost.