Elias Lönnrots (1802–1884) brevväxling erbjuder en unik infallsvinkel till den finländska universitetsutbildade världen på 1800-talet. Finska Litteratursällskapet (SKS) publicerar brevens faksimile-versioner samt transkriptioner med kommentarer.

Svara på frågan här nere. Syftet med denna fråga är att säkerställa att du är en person, för att förhindra automatisk skräppost.