Julkaisussa on tietoa Suomen meriympäristön tilasta, mereen kohdistuvista paineista sekä yleisistä ympäristötavoitteista ja indikaattoreista, joilla tavoitteiden toteutumista seurataan

Svara på frågan här nere. Syftet med denna fråga är att säkerställa att du är en person, för att förhindra automatisk skräppost.