Kommunförbundet webbsidor om klimatförändring är avsedda för alla kommunanställda som behöver klimatrelaterad information i sitt arbete. Webbsidorna ger information om olika sätt att motverka eller bereda sig inför klimatförändringen och om projekt och evenemang som är viktiga för kommunerna.

Svara på frågan här nere. Syftet med denna fråga är att säkerställa att du är en person, för att förhindra automatisk skräppost.