Vet du hur man använder sökmotorer? Kan du urskilja en krypterad nätanslutning från en okrypterad? Svara på 10 frågor och se på vilken nivå dina digikunskaper är.

Svara på frågan här nere. Syftet med denna fråga är att säkerställa att du är en person, för att förhindra automatisk skräppost.