Här kan du lämna synpunkter på Europeiska kommissionens initiativ under beslutsprocessen och ge förslag på hur kommissionen kan förenkla och förbättra lagstiftningen och göra den mer ändamålsenlig.

Svara på frågan här nere. Syftet med denna fråga är att säkerställa att du är en person, för att förhindra automatisk skräppost.