Varhaiskasvatuksen tukimateriaalissa on tietoa lapsen kielellisestä kehityksestä sekä vinkkejä yksi- ja monikielisten lasten oppimisen vaikeuksien tunnistamiseen. Materiaali tarjoaa ideoita pedagogiseen toimintaan ja siihen, miten kielen kehittymistä voidaan tukea kotona.

Svara på frågan här nere. Syftet med denna fråga är att säkerställa att du är en person, för att förhindra automatisk skräppost.