Nimistöntutkija Saulo Kepsu on selvittänyt Karjalankannaksen asutusnimistön alkuperää, ikää ja levikkiä. Tutkimustulosten pohjalta hän tekee päätelmiä alueen asutushistoriasta.

Svara på frågan här nere. Syftet med denna fråga är att säkerställa att du är en person, för att förhindra automatisk skräppost.