Nimistöntutkija Saulo Kepsu on selvittänyt Karjalankannaksen asutusnimistön alkuperää, ikää ja levikkiä. Tutkimustulosten pohjalta hän tekee päätelmiä alueen asutushistoriasta.

Tällä kysymyksellä testataan oletko ihminen ja estetään automatisoitu roskaaminen.