Loimaan kunnan Kojonkulman alueella vuonna 1996 suoritetusta arkeologisesta inventoinnista ja sen tuloksista sekä Kojonkulman alueen arkeologisesta tutkimushistoriasta.

Svara på frågan här nere. Syftet med denna fråga är att säkerställa att du är en person, för att förhindra automatisk skräppost.