Finnassa voi tutustua opetustauluihin, joita käytettiin Suomen kouluissa 1900-luvulla ja joiden avulla opittiin mm. maantietoa, historiaa ja uskontoa.

Svara på frågan här nere. Syftet med denna fråga är att säkerställa att du är en person, för att förhindra automatisk skräppost.