Our World in Data visar med hjälp av diagram och kartor hur levnadsförhållandena i världen förändras i det långa loppet och presenterar akademisk forskning kring global utveckling. På sidorna presenteras bl.a. trender för hälsa, tillgång till mat, inkomstfördelning, rättigheter, krig, utbildning och miljö.

Svara på frågan här nere. Syftet med denna fråga är att säkerställa att du är en person, för att förhindra automatisk skräppost.