På webbplatsen kan du bekanta dig med det 100-åriga Finlands brokiga och dramatiska historia med hjälp av berättelserna om våra presidenter. De åtta presidenter som redan gått ur tiden och som förärats med minnesmärke i Helsingfors presenteras i varsin dramatiserad kortfilm.

Svara på frågan här nere. Syftet med denna fråga är att säkerställa att du är en person, för att förhindra automatisk skräppost.