En mycket omfattande upplagsbok i webbformat med handelspolitiska termer, t.ex. förklaringar till olika internationella handelsavtal och organisationer. Lättbegripligt språk.

Svara på frågan här nere. Syftet med denna fråga är att säkerställa att du är en person, för att förhindra automatisk skräppost.