Marknadsdomstolen är en specialdomstol som behandlar och avgör konkurrens- och tillsynsärenden, upphandlingsärenden och marknadsrättsliga ärenden. På sidan finns bl.a. information om Marknadsdomstolens verksamhet, anvisningar inför ett rättegång och länkar till avgörande i olika ärenden (på finska).

Svara på frågan här nere. Syftet med denna fråga är att säkerställa att du är en person, för att förhindra automatisk skräppost.