Masteruppsats som behandlar gospelns historia och spridning, och dess utveckling i Sverige: Kan man tala om svensk gospel? DiVA portal är en söktjänst och ett öppet arkiv för forskningspublikationer och studentuppsatser.

Svara på frågan här nere. Syftet med denna fråga är att säkerställa att du är en person, för att förhindra automatisk skräppost.