Robert Ottosson, kanske mest känd för sina skämtteckningar i tidningen Uusimaa, gör serie både på finska och på svenska. Här är några exempel ur hans svenskspråkiga produktion. På hemsidan även serier och skämtteckningar på finska.

Svara på frågan här nere. Syftet med denna fråga är att säkerställa att du är en person, för att förhindra automatisk skräppost.