Teatermuseets arkiv fungerar som ett specialarkiv för branschen, där såväl personarkiv som teatrars och föreningars arkiv gällande finländsk professionell teater bevaras.

Svara på frågan här nere. Syftet med denna fråga är att säkerställa att du är en person, för att förhindra automatisk skräppost.