Opetuskäyttöön suunniteltujen tiedonhakutehtävien avulla voi tutustua Kotimaisten kielten keskuksen monipuolisiin verkkopalveluihin.

Svara på frågan här nere. Syftet med denna fråga är att säkerställa att du är en person, för att förhindra automatisk skräppost.