Julkaisu tarjoaa ohjeita ja esimerkkejä sekä ohjaa lisätiedon lähteille kirjastopalveluiden saavutettavuuden parantamiseksi.

Svara på frågan här nere. Syftet med denna fråga är att säkerställa att du är en person, för att förhindra automatisk skräppost.