Presentation 250 av kärlväxtarter och 50 alger, mossor och lavar som är allmänt förekommande i Finland. Du kan testa din kunskap genom att använda test-funktionen (preppaus) eller genom att välja mellanbladet ”Göm namnen”, varvid namnen och klassificeringen göms.

Svara på frågan här nere. Syftet med denna fråga är att säkerställa att du är en person, för att förhindra automatisk skräppost.