Över 100 svamparter beskrivna i ord och bild. Du kan testa din kunskap genom att använda test-funktionen eller genom att välja mellanbladet ”Göm namnen”, varvid namnen och klassificeringen göms.

Svara på frågan här nere. Syftet med denna fråga är att säkerställa att du är en person, för att förhindra automatisk skräppost.