Finska Forstföreningen är en samarbetsorganisation specialiserad på skoglig information. Föreningens målsättning är att lyfta fram skogens möjligheter i samhället samt att främja förståelsen för en ansvarsfull användning av skogen. På webbplatsen finns bland annat material som kan användas i undervisningen.

Svara på frågan här nere. Syftet med denna fråga är att säkerställa att du är en person, för att förhindra automatisk skräppost.