Personlig hemsida av Stefan Stenudd, som tränat aikido sedan 1972. Beskrivningar av aikidotekniker, principer, berättelser. Stort bildmaterial.

Svara på frågan här nere. Syftet med denna fråga är att säkerställa att du är en person, för att förhindra automatisk skräppost.