BirdLife Suomen ohjeet lintujen hyvinvoinnin turvaamiseksi. Ohjeet perustuvat suurelta osin lainsäädäntöön.

Svara på frågan här nere. Syftet med denna fråga är att säkerställa att du är en person, för att förhindra automatisk skräppost.