Frågor från barn och ungdomar om kroppen och knoppen med svar från professionella inom vård. Frågorna och svaren har publicerats i tidningen KP.

Svara på frågan här nere. Syftet med denna fråga är att säkerställa att du är en person, för att förhindra automatisk skräppost.