Ari Haasio on selvittänyt tutkimuksessaan toiseuden kokemuksen vaikutusta tiedontarpeiden sisältöihin ja niiden artikulointiin. Tavoitteena on lisätä ymmärrystä siitä, miten sosiaalinen vetäytyminen vaikuttaa tiedon jakamisen tapoihin osana yksilöiden informaatiokäyttäytymistä.

Svara på frågan här nere. Syftet med denna fråga är att säkerställa att du är en person, för att förhindra automatisk skräppost.