Jussi Hyvärinen tarkastelee väitöskirjassaan musiikin merkitystä sekä sanan ja musiikin keskinäistä suhdetta Osip Mandelštamin lyriikassa.

Svara på frågan här nere. Syftet med denna fråga är att säkerställa att du är en person, för att förhindra automatisk skräppost.