Kirjassa tarkastellaan sitä, miten kirjastopalvelut vaikuttavat kansalaisten hyvinvointiin sekä laajemmin koko yhteiskuntaan. Julkaisu tarjoaa välineitä kirjastotoiminnan uudistamiselle ja muutosjohtamiselle.

Svara på frågan här nere. Syftet med denna fråga är att säkerställa att du är en person, för att förhindra automatisk skräppost.