Opas sisältää määrittelyn siitä, mikä on väkivaltarikos, ohjeita rikosprosessin kulusta, neuvoja uhrin tukitoimista sekä tietoa vahingonkorvauksesta ja lähestymiskiellosta.

Svara på frågan här nere. Syftet med denna fråga är att säkerställa att du är en person, för att förhindra automatisk skräppost.