Suomalaiset ravitsemussuositukset on tarkoitettu koko väestön käyttöön. Lisäksi sivulta löytyy ravitsemussuosituksia erityisryhmille.

Svara på frågan här nere. Syftet med denna fråga är att säkerställa att du är en person, för att förhindra automatisk skräppost.