Oppimateriaalissa käsitellään aikakauslehtimainosten tehokeinoja, vaikutustapoja ja ilmenemismuotoja. Materiaali antaa keinoja mainosten lukemiseen, tulkitsemiseen ja käsittelemiseen.

Svara på frågan här nere. Syftet med denna fråga är att säkerställa att du är en person, för att förhindra automatisk skräppost.