Oppaan avulla voi tutustua Selkämeren kansallispuiston ja sen lähialueiden luontoon ja historiaan sekä suunnitella retkiä ja etsiä palveluita.

Svara på frågan här nere. Syftet med denna fråga är att säkerställa att du är en person, för att förhindra automatisk skräppost.