Yhteiskuntatieteellisen tietoarkiston julkaisussa tarkastellaan eriarvoisuutta, taloudellisia ja sosiaalisia eroja sekä käsityksiä suomalaisessa yhteiskunnassa vallitsevasta eriarvoisuudesta ja sen syistä.

Svara på frågan här nere. Syftet med denna fråga är att säkerställa att du är en person, för att förhindra automatisk skräppost.