Suomen käsityön museon toteuttama sivusto on laadittu avuksi kulttuuriperintökasvatukseen alakoulussa. Oppaana toimii museolammas Päkä.

Svara på frågan här nere. Syftet med denna fråga är att säkerställa att du är en person, för att förhindra automatisk skräppost.