InfoFinland.fi stödjer integrering av invandrare genom att erbjuda information om det finländska samhället och dess tjänster ur invandrarnas synpunkt på 12 olika språk. I InfoFinland.fi finns grundläggande information om bland annat tillståndsfrågor, utbildning och arbete, boende och socialtjänster, samhälle, kultur och fritid.

Svara på frågan här nere. Syftet med denna fråga är att säkerställa att du är en person, för att förhindra automatisk skräppost.