Presentation av det finländska utbildningssystemet med länkar till förskoleutbildningen, grundskolan, gymnasierna, den högre utbildningen, vuxenutbildningen, specialutbildningen och utbildningen för invandrare samt internationellt samarbete, förvaltning, finansiering, utbildningspolitik och utbildningsreformer.

Svara på frågan här nere. Syftet med denna fråga är att säkerställa att du är en person, för att förhindra automatisk skräppost.