Oikeuskanslerinviraston sivuilta löytyy tietoa oikeuskanslerista, apulaisoikeuskanslerista, viran historiasta, laillisuusvalvonnasta sekä kantelumenettelystä. Sivuilta löytyvät kanteluohjeet ja kantelulomake sekä uusimpia tiedotteita, tilastoja ja tietoja oikeuskanslerin kertomuksesta.

Svara på frågan här nere. Syftet med denna fråga är att säkerställa att du är en person, för att förhindra automatisk skräppost.