Klassiska textutdrag inom samhällsvetenskaperna, bl.a. sociologi, på originialspråk och i svensk övers. Urvalet omfattar Bourdieu, Comte, Durkheim, Kant, Marx, Pierce, Saussure m.fl. och är ursprungligen tänkt för studenter i pedagogik med samhällsvetenskaplig inriktning.

Svara på frågan här nere. Syftet med denna fråga är att säkerställa att du är en person, för att förhindra automatisk skräppost.