Sivulla on tietoa rauhanturvaajien toiminnasta, koulutuksesta, koulutuskeskuksen tehtävät ja toiminta sekä taustatietoa Suomen asemasta YK:n rauhanturvaajana.

Svara på frågan här nere. Syftet med denna fråga är att säkerställa att du är en person, för att förhindra automatisk skräppost.