NCM:s rapport nr 2002:2 ger en bild av kunskapsläget kring s.k. dyskalkyli (inlärningssvårigheter vad matematiska ämnen beträffar). Förslag till pedagogiska förhållningssätt ingår också. Kunskapsöversikten bygger främst på empiriska studier och olika utvecklingsprojekt.

Svara på frågan här nere. Syftet med denna fråga är att säkerställa att du är en person, för att förhindra automatisk skräppost.