Katekesen har indelats i numrerade avsnitt i överensstämmelse med strukturen i Martin Luthers Lilla katekes. Innehåller de tio budorden, trosbekännelsen och Fader vår med tillhörande förklaringar och bibelverser i anslutning till ämnet.

Svara på frågan här nere. Syftet med denna fråga är att säkerställa att du är en person, för att förhindra automatisk skräppost.