Hörselkunskap. Om örat, hörseln och hörselskador, samt om hörselskadade barns särskilda behov. Riktar sig särskilt till unga med hörselskadade, samt personer i deras närhet. Med audiologisk ordlista.

Svara på frågan här nere. Syftet med denna fråga är att säkerställa att du är en person, för att förhindra automatisk skräppost.