Skogscentralen är ett expertorgan som har till uppgift att främja skogsbruket och branschnäringarna. Den ger skogsägarna råd i frågor som gäller skötseln och utnyttjandet av skogarna och dess natur. Den är en del av den indirekta statsförvaltningen.

Svara på frågan här nere. Syftet med denna fråga är att säkerställa att du är en person, för att förhindra automatisk skräppost.